Get the Flash Player to see this player.

Kazimierz Prószyński – geniusz nr 129957

Kazimierz Prószyński to żyjący na przełomie XIX i XX wieku polski wynalazca, pasjonat i pionier światowego kina. W 1894 r. Prószyński skonstruował własny aparat filmowy do zdjęć i projekcji, który nazwał pleografem. Gdyby młody wynalazca miał wówczas siłę przebicia i odpowiednie zasoby finansowe – kto wie, może dziś mówilibyśmy o światowej pleografii zamiast kinematografii? To właśnie na pleografie Prószyński zrealizował swoje pierwsze filmy krótkometrażowe – pierwsze, jakie w ogóle powstały w Polsce i jedne z pierwszych na świecie.

Studio Filmowe HARPOON FILMS przygotowuje obecnie produkcję fabularyzowanego filmu dokumentalnego o dramatycznych losach tego zapomnianego wynalazcy.

Najważniejszym środkiem realizacyjnym zastosowanym w filmie będą zdjęcia fabularyzowane, zrealizowane w konwencji kina z początków XX wieku, tj. nawiązujące w swojej stylistyce do oryginalnych materiałów filmowych z epoki, kręconych za pomocą starych, pionierskich aparatów filmowych. Równie istotnym elementem będą filmowe i fotograficzne materiały archiwalne. Niekonwencjonalne połączenie ze sobą scen fabularyzowanych i archiwaliów stanowić będzie o wizualnej wyjątkowości tego filmu.

Obok prezentujemy teaser filmu, zrealizowany na potrzeby promocji projektu na międzynarodowych forach koprodukcyjnych.